Contoh Pidato dina upacara syukuran nyambut kalahiran orok ( anak)

Advertisement

Contoh pidato sunda nyambut hal kakaluargaan
 Pidato dina upacara nyambut kalahiran orok ( anak)
Assalamu’alaikum Wr.Wb.
الْحَمْدُ ِللهِ وَالصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَى رَسُوْلِ اللهِ سَيِّدِنَا وَمَوْلاَنَا مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَمَّا بَعْدَهُ
langkung tipayun mangga urang sami-sami manjatkeun puji sinareng syukur ka hadirat Allah Swt. Tina saniskanten ni’mat sareng karuniaNa anu parantos dipaparinkeun ka urang sadayana.

Salajengna shalawat sareng kasalamatan mugi tetep dilimpahkan ka panutan urang sadayana nyatana kanjeng nabi Muhammad SAW. Sareng kasadayana kulawargina para sahabatna, sareng para pengikutna anu nganut kana ajaran anjeuna, anu malah mandar urang oge kawuwuh ku rahmat sareng kasalametanana.

Salajengna teu hilap simkuring ngahaturkeun rebu nuhun ka para wargi sadaya, anu parantos tiasa nyaosan kanggo ngahadiran undangan ieu, kanggo maparin do’a restuna kana kalahiran pun anak anu ka ...... nu lahir dina dinten ....ping ........ nu parantos kalangkung.

Nu mudah-mudahan ku berkah du’a ti para warg sadayana, simkuring sakulawargi dipaparin kasalametan sareng kasejahteraan hirup.

Saterasna ka para bapa, ibu sareng saderek sadaya nu ngaraos ngiring ngabantu, boh mangrupi saran atawa nasehat ka pun bojo demi kelancaran lahirana bayi dina saat anu bagja ieu, simkuring ngahaturkeun   nuhun. Dina kesempatan ieu simkuring nyuhunkeun disaksen ku para wargi  sadaya, wireh pun anak anu nembe dilahirkeun dipaparin jenengan “............”

Sareng sabagi limpahan rasa syukur ka Allah swt , anu mana parantos maparin karuniaNa ka urang sadaya. Para wargi sadaya diundang ku simkuring ka dieu, kanggo sakadar tuang leueut alakadarna .

Salajengna upami aya kakirangan, boh anu ngeunaan panampian/panyambutan atawa hidangan anu kusimkuring disayogikeun engke, sihapunten anu kasuhun ka para wargi sadaya.

Sakali dui mugi-mugi urang sadaya kalebet jalmi anu kersa syukuran ka Allah Swt, tina saniskanten ni’mat sareng karuniaNa. Margi ngemutkeun pidawuh Allah swt dina Al’Qur’an surat Ibrahim ayat 7 , 
وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ ۖوَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ
nu hartosna ; Jeung (sing inget) nalika pangeran maraneh cumeluk :”saestuna upama maraneh muji sukur, tangtu kami baris nambahan (karunia) ka maraneh, jeung upama maraneh kufur, nya saestuna siksaan kami kacida perihna “ Qs. Ibrahim ayat 7).

Rupina cekap sakitu nu kapihatur , akhirul kalam wabillahi taupiq walhidayah. Wassalamu’alaikum Wr.Wb.

Advertisement