kumpulan artikel terbaik untuk elo 2014

contoh|Kumpulan puisi|sajak sunda |terbaru pilihan

contoh|Kumpulan puisi|sajak sunda |terbaru|

saya sendiri sangat terharu karena mendengar puisi sajak sunda sekarang hampir mati di telan bumi.he
kali ini penulis kataloe.com mau publist nih buat teman-teman sekolah yang membutuhkan tugas di sekolah.
untuk sajak puisi sunda. mulai puisi sunda ibu,sajak kaendahan alam,sajak puisi cinta sunda.
yu selengkapnya di regepkeunnya dulur balarea .
contoh|Kumpulan puisi|sajak sunda |terbaru|


URANG JEUNG WAYANG
kataloe.com

Kiwari lain kamari tapi ayeuna
Kamari kuduna jadi eunteung pikeun bekel
naratas jalan sangkan lolongkrang,
teu katutupan jalan

Lumampah di alam dunya
ceunah darma wawayangan
usik malik diobah ku dalang

Tapi urang lain wayang
sabab wayang moal boga kahayang,
da wayang mangrupa barang

Lumampah urang tangtu ngajojo kahayang
hayang tandang, pakan jeung sandang
sabab urang boga akal jeung pikiran
lain wayang nu ngan hudang mun diangkat ku dalang

Kamari nu can pasti tong dijadikaeun nyunkeulit ati
tuluy jadi hoream ngahontal kahayang
gagal lain hartina lengiteun akal
tapi kudu nyiar jalan pikeun meunggaskeun
rurungkan nu ngahalangan jalan

Sing percaya kana diri
nu dianti pasti ngawujud bukti
asal usaha jeung percaya kanu Maha Suci

Urang beda jeung wayang
lantaran urang boga akal jeung pikiran
wayang ngan ukur parabot dalang
nu dipirig ku gamelan dina acara hiburan


sajak sunda terbaru
KATRESNA AKANG
kataloe.com

Kanyaah akang moal laas ku panasna jaman,
moal leeh ku serabna panon poe
najan aya mojang nu sok pirajeunan ngajak nganjang
cinta akang moal gedag ku panggoda wanoja

Nyai..., cinta akang nu sajati
satungtung anjeun satuhu
nyumponan kawajiban ka caroge
akang moal rek lanca linci luncat mulang

Nyai..., pupunden hate akang
tong rempan sanajan urang paanggang
cinta akang lain ngan ukur kalangkang
clik putih clak herang tresna akang ngan ukur anjeun

Nyai..., citresna akang nu utama
kabagjaan nu ku urang ayeuna dirasa
omat ulah nepi ka dirogahala
kupangbibita dunya nu moal pasti sampurna

Nyai..., bojo akang anu geulis
sing tarapti ngajaga diri
sangkan urang tetep waluya
dina lalakon laki rabi nu ku urang ayeuna keur disorang

Bulan Ngalimba
kataloe.com
Sanajan bulan tumunggal
caangna mah bati nu hegar
bangun nu teu ngemu tunggara

sanajan bulan nyorangan
teu risi ngambah sagara peuting
nganti bentang nu baris marengan
nganteur nyorang simpena peuting
nepi ka balebat nyampeur
nyinglarkeun kahieum ati

antara tasik dan jakarta
25 Januari 2013

Sajak BAHASA SUNDA TENTANG Kaendahan/keindahan ALAM

Sagara dumadakan ramai
deburan ombak terseret angin
ka tengah samudera éta
keur di biwir basisir
jelema waé menari-nari

Sagara ngondang sehamparan gunung samudera
datanglah ti penjuru sagala
nempo kami menari
nyanghareupan ahir sodorkan cai
sabot awak bermandi peluh
tapi ulah suguhkan seudati*)
sabab manéhna geus mati

Datang,
datanglah ti penjuru sagala
ramaikan sagara kami anu sepi
kalayan lagu anjeun anu sarat asih

SAJAK CINTA |puisi Dalam Bahasa Sunda
Hasan Wahyu Atmakusumah

Dina nyasar, nyawang pangalaman nu kaliwat
Waktu ngarasakeun nimat cinta nu munggaran
Tina hate tukeur ucap anu suci
Kuring bogoh ka anjeun!
Cikuray nu bisu milu nyakseni

Kum!

Tapi eta cinta laas ku katiga
ngijih muyarkeun pasini ati
Jadi. Eta rasa cinta nu teu kedal
Ambruk memeh ngawangun ngahiji

Nyi kenya ngolesed bari boboleh
Bongan jaman nu kiwari!
Kuring kapeupeuh puhu catur
tarima hirup tacan cukup umur
Naha di dunya aya keneh nu bisa
Mere cinta tanpa jangji rebu hiji?

Kiwari kuring nyukang sasak kinasihan
Neangan cinta nu pangger di unggal Insan

22 Agustus 1955

nah bagimana sudah kumplit bukan , itu bisa dijadikan referensi buat sahabat sunda yang sedangg mencari contoh sajak puisi sunda.
baca juga: kost ditasik dan obat kanker

contoh|Kumpulan puisi|sajak sunda |terbaru pilihan Rating: 4.5 Diposkan Oleh: muhammad katamu