artikel pantun jawa lengkap dan terpopuler 2014

Advertisement

artikel pantun jawa lengkap dan terpopuler 2014
artikel pantun jawa lengkap dan terpopuler 2014

inilah beberapa artikel pantun jawa lengkap dan terpopuler 2014


Selamet Ngambali Warso

Ing satengahing abange langit
Ing sajeroneng sepi newahah sore
Tak tulis sawijining puisi kanggo sliramu
Senadyan aku ngerti ora nyenengake kanggomu
Sairing lumakune wektu mubeng jagat
Semurupe srengenge
Lan semurupane rembulan ing wayah bengi
nambahi ugo umur sliramu
Mugo-mugo sliramu tansah bagas waras
Slamat ngambali warso yayasanku
Amarga among iku sing biso
Tak paringake marang sliramu

Sang Kamaratih ( Puisi Cinta Bahasa Jawa )

semilir angin wayah wengi nggawa rasa jroning ati
rasa kang ora bisa diwedhar kanthi weninging nalar
saben-saben mung tansah kelingan
pengin tansah sesandhingan
hanut runtung reruntungan
kadya mimi lan mintuna
gandeng renteng rerentengan
pindha kamanjaya lan kamaratih
dewa dewining asmara
bebarengan sesandhingan
mecaki endahing dina-dina swarga donya
cah ayu
marang sliramu arah pangarasaning atiku tumuju
wanodya kang pindha dewi supraba
sekaring para dewa widhara

PETENGING WENGI

sumribit angin ngelus langit sore
manuk sriti bali ing pucuking cemara
nganti tekaning wengi sing nyenyet
gawang-gawang katon pasuryanmu

gawe tambah kekesing angin sore
tumlawung rasa kang ngulandara
wengi bakal tumeka maneh
bareng karo wewayanganmu
kang bakal ngebaki impen petenging wengi

lumaku turut petenging lurung
bakal gawang-gawang campur mega-mega
apa kudu tak buwang bareng karo lumingsiring wengi ?

PEPADANG BAKAL TUMEKA

angrantu sinambi jumangkah ing dalan kang peteng kebak sandungan
mecaki lurung lurung kang dawa satengahing ara-ara samun
bumi kang kapidak kebak sinengker
anggawa ganda bacin
manuk manuk dhandhang kekitrang wayah sore
peteng kang gemuleng ing angganing manungsa

wus sinerat ana ing kitab duk ing uni
pepadang bakal tumeka anggawa kabar bebungah
kanggo kita sami jalma manungsa
kang bakal amadhangi lurung-lurung, dalan-dalan lan ara-ara samun
amadhangi sakendhenging jagat raya
mara gage kita sami tumenga ing angkasa
mangayubagya rawuhipun sang pepadhang
kanthi mesu raga nutup babahan nawa sanga
mangestu nampi pepadhang …..

LINTANG-LINTANG

lintang-lintang abyor ing tawang
cumlorot sliweran nalika alihan
kumleyang mencok ing socamu asihku
cahyane gumebyar sunare gilar-gilar
ing telenge atimu sliramu tansah dakantu

lintang-lintang alihan
cumlorot telu ana pundhakku
kawitan lintang abang lintang perang
kapindho lintang mirunggan lintang kamanungsan
pungkasan lintang kumukus lintang kadurakan

SEDYAKU

Wis, Jeng…
Aku sumeleh
nyelehake pangarep-arepku
marang katresnan lan kawigatenmu sing semu
yen nyatane amung semene
cunthele lelakonku…

Pepenginku tansah sumandhing
lan nresnani sliramu
kudu dakprunggel
sing luwih wigati, Jeng
donga lan pengestumu wae
tansah mili kanggo aku

Wis, Jeng
aku pamit
becik njembarake pikir
nggayuh kabegjan
mring ati lan katresnan satuhu
tan ora binagi ing liyan
sempurna ing guritan siji…

PEPADANG BAKAL TUMEKA

angrantu sinambi jumangkah ing dalan kang peteng kebak sandungan
mecaki lurung lurung kang dawa satengahing ara-ara samun
bumi kang kapidak kebak sinengker
anggawa ganda bacin
manuk manuk dhandhang kekitrang wayah sore
peteng kang gemuleng ing angganing manungsa

wus sinerat ana ing kitab duk ing uni
pepadang bakal tumeka anggawa kabar bebungah
kanggo kita sami jalma manungsa
kang bakal amadhangi lurung-lurung, dalan-dalan lan ara-ara samun
amadhangi sakendhenging jagat raya
mara gage kita sami tumenga ing angkasa
mangayubagya rawuhipun sang pepadhang
kanthi mesu raga nutup babahan nawa sanga
mangestu nampi pepadhang


itulah beberapa contoh pantun jawa lengkap terbaru 2014
baca juga : puisi sunda indah
cara menghilangkan komedo terbaru
cerita lucu

Advertisement